Peelsteeg 7a en 7b Nederweert

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan ontwerp > Peelsteeg 7a en 7b Nederweert

Peelsteeg 7a en 7b Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 25-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Ontwerpbestemmingsplan Peelsteeg 7a en 7b Nederweert. Voor de locatie Peelsteeg 7a en 7b in Nederweert is een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Het plan betreft een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert. Het plan gaat over de sloop van de bestaande bedrijfswoning en de vervangende nieuwbouw als burgerwoning op een andere plek op het perceel (NL.IMRO.0946.BPPeelsteeg7a7b-ON01).

In het eerder gepubliceerde ontwerpplan ontbrak het bestaande parkeerterrein aan de achterzijde. Met deze hernieuwde terinzagelegging wordt het parkeerterrein alsnog betrokken.

U kunt de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 26 juni t/m 6 augustus 2020, op www.ruimtelijkeplannnen.nl. Ook kunt u de stukken inzien bij de infobalie. Mocht de inzage bij de infobalie vanwege de beperkte openstelling moeilijk zijn, dan kunt u met de gemeente bellen. We kunnen dan verdere afspraken maken voor de inzage van planstukken.

Gedurende de inzageperiode kan iedereen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Raadpleeg de procedure voor meer informatie.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer Paul Tullemans van het team Ruimte en Wonen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 677 111. Met hem kunt u ook een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.