Peelsteeg 2 Nederweert

Peelsteeg 2 Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 14-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Bestemmingsplan Peelsteeg 2 Nederweert. Voor de locatie Peelsteeg 2 in Nederweert is op 5 februari 2019 een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert vastgesteld. Het plan gaat over het omvormen van een intensieve veehouderij naar een bedrijfsbestemming specifiek voor opslagunits. Het kenmerk is NL.IMRO.0946.WPPeelsteeg2-VA01.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 15 februari t/m 28 maart 2019, bij de infobalie of op afspraak en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp. Het besluit is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd. Er is een voorwaardelijke verplichting toegevoegd over het beƫindigen van de pluimveehouderij en de toelichting is aangepast met een verduidelijkende paragraaf over opslag. Het indienen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die buiten hun schuld niet in staat waren om een zienswijze in te dienen. Beroep is ook mogelijk voor belanghebbenden op de toegevoegde verplichting en gewijzigde toelichting van het ontwerpplan. Het indienen van schriftelijk beroep is mogelijk binnen de inzagetermijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde Afdeling. Het bestemmingsplan treedt daags na de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het vaststellingsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Bellen kan ook met Esther van der Linden van het team Samenleving.