Paulus Holtenstraat 20

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan ontwerp > Paulus Holtenstraat 20

Paulus Holtenstraat 20

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 16-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Paulus Holtenstraat 20. Het plan betreft een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Centrum Nederweert. De herziening heeft als doel de tuinbestemming welke nu van toepassing is op een gedeelte van het perceel Paulus Holtenstraat 20 om te zetten in een woonbestemming om zodoende de realisatie van een levensloopbestendige woning mogelijk te maken.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 17 januari tot en met 28 februari 2020, bij de centrale klantenbalie, op afspraak, via www.nederweert.nl ->plannen en projecten -> bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0946.BPPaulHoltenstr20-ON01).

Gedurende de inzageperiode kan iedereen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Raadpleeg de procedure voor meer informatie. Bellen mag ook met C. Damoiseaux van het team Samenleving Fysiek.