Paulus Holtenstraat 20 te Nederweert

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan ongewijzigde vaststelling > Paulus Holtenstraat 20 te Nederweert

Paulus Holtenstraat 20 te Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 30-04-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Bestemmingsplan Paulus Holtenstraat 20 te Nederweert. Het plan betreft een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Centrum Nederweert. De herziening heeft als doel de tuinbestemming die nu van toepassing is op een gedeelte van het perceel Paulus Holtenstraat 20 om te zetten naar een woonbestemming om zo de realisatie van een levensloopbestendige woning mogelijk te maken.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 30 april t/m 11 juni 2020, bij de infobalie, op afspraak en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het indienen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of die buiten hun schuld niet in staat waren om een zienswijze in te dienen. Het indienen van schriftelijk beroep is mogelijk binnen de inzagetermijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde Afdeling. Het bestemmingsplan treedt daags na de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het vaststellingsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Raadpleeg de procedure voor meer informatie. Bellen mag ook met de heer Chrit Damoiseaux van team Samenleving.