Paulus Holtenstraat 20, bouwen woning

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Paulus Holtenstraat 20, bouwen woning

Paulus Holtenstraat 20, bouwen woning

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 23-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031CS20

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.