Pastoor Brandstraat 9, uitbreiden woning (OV 20200028) (27-02-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Pastoor Brandstraat 9, uitbreiden woning (OV 20200028) (27-02-2020)

Pastoor Brandstraat 9, uitbreiden woning (OV 20200028) (27-02-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 05-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034RT9

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien dan kunt u een afspraak maken via de klantenbalie.

Te downloaden: