Partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan partiële herziening > Partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert

Partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 23-03-2017
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Op 14 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Nederweert besloten om een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert vast te stellen. Het gaat om een reparatie van de bestaande situatie van de hoogspanningsverbinding die noord-zuid door de gemeente loopt. (NL.IMRO.0946.BPbgbpartherz2016-VA01).

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 24 maart 2017 t/m 4 mei 2017, bij de centrale klantenbalie (iedere ochtend van 9.00 tot 12.30 en op donderdag van 16.30 tot 19.00) of op afspraak. Daarnaast is het plan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het indienen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die buiten hun schuld niet in staat waren om een zienswijze in te dienen. Het indienen van schriftelijk beroep is mogelijk binnen de inzagetermijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, adres Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.