Partiële herziening bestemmingsplan Wessemerdijk 11 te Nederweert

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan partiële herziening > Partiële herziening bestemmingsplan Wessemerdijk 11 te Nederweert

Partiële herziening bestemmingsplan Wessemerdijk 11 te Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 10-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Partiële herziening bestemmingsplan Wessemerdijk 11 te Nederweert. De gemeenteraad heeft op 18 december 2018 voor de locaties Wessemerdijk 11 en Schoordijk 5 in Nederweert een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert vastgesteld. Het plan gaat over het omvormen van een bedrijfswoning bij een minicamping naar een burgerwoning en een minicamping zonder bedrijfswoning. Het kenmerk is NL.IMRO.0946.BPWessemerdijk11-VA01.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 11 januari t/m 21 februari 2019, bij de infobalie of op afspraak. Daarnaast is het plan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp. Het vastgesteld plan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De toelichting is aangepast. Dit houdt in dat de openingstijden van de minicamping worden aangepast naar een jaarronde opening. Het instellen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die buiten hun schuld niet in staat waren om een zienswijze in te dienen. Beroep is ook mogelijk voor belanghebbenden op de gewijzigde toelichting van het ontwerpplan. Het indienen van schriftelijk beroep is mogelijk binnen de inzagetermijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde Afdeling. Het bestemmingsplan treedt daags na de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het vaststellingsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met Esther van der Linden van de afdeling Dienstverlening.