Parkeerschijfzone voor een gedeelte van de Paulus Holtenstraat, de Brugstraat en Kerstraat en drie parkeervakken op het St. Antoniusplein voor kortparkeren (30 minuten) uit te breiden naar 120 minuten

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen permanente > Parkeerschijfzone voor een gedeelte van de Paulus Holtenstraat, de Brugstraat en Kerstraat en drie parkeervakken op het St. Antoniusplein voor kortparkeren (30 minuten) uit te breiden naar 120 minuten

Parkeerschijfzone voor een gedeelte van de Paulus Holtenstraat, de Brugstraat en Kerstraat en drie parkeervakken op het St. Antoniusplein voor kortparkeren (30 minuten) uit te breiden naar 120 minuten

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 22-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de parkeerduur van de ingestelde parkeerschijfzone voor een gedeelte van de Paulus Holtenstraat, de Brugstraat en Kerstraat en drie parkeervakken op het St. Antoniusplein voor kortparkeren (30 minuten) uit te breiden naar 120 minuten. Voor twee parkeervakken op het St. Antoniusplein tegenover bakkerij Broekmans wordt eveneens een parkeerschijfzone voor de duur van 120 minuten ingesteld van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 23 augustus t/m 3 oktober 2019, bij de infobalie of op afspraak. Er is in dit geval, gelet op de voor het genomen besluit gevolgde ‘uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure’, geen mogelijkheid om eerst bij het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester een bezwaarschrift in te dienen. Tegen dit besluit kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende die destijds tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester heeft ingediend. Deze eis geldt niet wanneer een belanghebbende dat redelijkerwijs niet kan worden verweten. Dat zal moeten worden aangetoond. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing worden verstuurd.

U kunt schriftelijk een beroepschrift indienen bij Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt digitaal beroep instellen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroepschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek doet u schriftelijk bij de voorzieningenrechter van rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook beroep is ingesteld. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Als u beroep instelt of om een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen.