Parkeerplaats aan de Loverstraat in Nederweert zes parkeervakken aan te wijzen en te voorzien van oplaadpunten voor elektrische auto’s

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen permanente > Parkeerplaats aan de Loverstraat in Nederweert zes parkeervakken aan te wijzen en te voorzien van oplaadpunten voor elektrische auto’s

Parkeerplaats aan de Loverstraat in Nederweert zes parkeervakken aan te wijzen en te voorzien van oplaadpunten voor elektrische auto’s

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 17-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders hebben besloten (volgens het besluit van 15 januari 2019) om op de parkeerplaats aan de Loverstraat in Nederweert zes parkeervakken aan te wijzen en te voorzien van oplaadpunten voor elektrische auto’s. Drie van deze zes laadplaatsen zijn uitsluitend bestemd voor auto’s van de gemeente.

Met het oog op een goede bedrijfsvoering is besloten tot een goed alternatief voor het eigen vervoer van de medewerkers. Zij komen op alle plekken in onze gemeente voor de uitoefening van het werk, de zichtbaarheid van de gemeente, het signaleren van ontwikkelingen en het in gesprek komen met onze burgers. De elektrische deelauto’s zijn een mooi voorbeeld van duurzaamheid in de vorm van schoon autorijden. Elektrisch rijden zal de CO2 en fijnstof-uitstoot fors reduceren. Een laadpaal heeft twee aansluitingen, één voor de deelauto en één voor gastgebruik. Met de drie extra openbare laadpunten wordt een eerste aanzet gemaakt naar een uitgebreidere laadinfrastructuur.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 18 januari t/m 28 februari 2019, bij de infobalie of op afspraak. Een bezwaarschrift indienen is mogelijk. Het bezwaarschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met het door het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester genomen besluit. In deze brief kunt u schrijven wat naar uw mening besloten moet worden. Andere van belang zijnde stukken kunnen worden meegestuurd. U kunt schriftelijk of digitaal een bezwaarschrift indienen. Een schriftelijk bezwaarschrift dient u in bij het college van burgemeester en wethouders/burgemeester van Nederweert, commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Een digitaal bezwaarschrift indienen kan via het formulier op www.nederweert.nl.

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit worden verstuurd. Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. In het bezwaarschrift staan naam, adres en handtekening; datum van het bezwaarschrift; omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek doet u schriftelijk bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de vermelde site voor de precieze voorwaarden. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Als u om een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor meer informatie kunt u bellen met Winand Bijlmakers van de afdeling Dienstverlening.