Parkeerduur van de ingestelde parkeerschijfzone

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen permanente > Parkeerduur van de ingestelde parkeerschijfzone

Parkeerduur van de ingestelde parkeerschijfzone

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 16-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders zijn van plan (volgens besluit BW-19-02476 van 7 mei 2019) om de parkeerduur van de ingestelde parkeerschijfzone voor een gedeelte van de Paulus Holtenstraat, de Brugstraat en Kerstraat en drie parkeervakken op het St. Antoniusplein voor kortparkeren (30 minuten) uit te breiden naar 120 minuten. Voor twee parkeervakken op het St. Antoniusplein tegenover bakkerij Korsten wordt eveneens een parkeerschijfzone voor de duur van 120 minuten ingesteld van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur. Het eerder genomen besluit van 28 maart 2017 (BW17-01296 C) over parkeren in de blauwe zones in het centrum van Nederweert komt te vervallen als dit voorgenomen besluit wordt vastgesteld.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 17 mei t/m 27 juni 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders; mondeling kan dat op afspraak bij het team Samenleving Fysiek van de afdeling Dienstverlening via een hoorzitting. Voor meer informatie kunt u bellen met Winand Bijlmakers van bovenstaand team.