Parapluplan vervallen buisleidingtracé Nederweert 2019

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan ontwerp > Parapluplan vervallen buisleidingtracé Nederweert 2019

Parapluplan vervallen buisleidingtracé Nederweert 2019

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 20-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan vervallen buisleidingtracé Nederweert 2019. Het ontwerpbestemmingsplan betreft een gedeeltelijke herziening van de bestemmingsplannen waarin het indicatieve buisleidingentracé is opgenomen. Dit nieuwe bestemmingsplan is bedoeld om de realisatie van nieuwe buisleidingen in Nederweert planologisch niet meer rechtstreeks mogelijk te maken.

Het plangebied beslaat het Nederweerter deel van de reserveringsstrook van het buisleidingtracé Laarbeek-Echt-Susteren. De reserveringsstrook loopt globaal vanaf de Kievitdijk in het noordwesten van de gemeente Nederweert, richting de N275, langs het bedrijventerrein Pannenweg-West tot aan de Meibergweg in het zuidwesten van de gemeente Nederweert. De reserveringsstrook heeft een breedte variërend van circa 55 meter tot circa 60 meter.

Het IDN-nummer van het ontwerpplan is NL.IMRO.0946.BPbuisleitrace2019-ON01.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 21 februari t/m 2 april 2020, bij de infobalie of op afspraak en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de inzageperiode kan iedereen ten aanzien van het plan schriftelijk dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 2728, 6030 AA in Nederweert. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Mariëlle Houtappels van het team Samenleving Fysiek. Met haar kunt u ook een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.