Pannenweg ongenummerd, bouwen loods met kantoor

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Pannenweg ongenummerd, bouwen loods met kantoor

Pannenweg ongenummerd, bouwen loods met kantoor

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 31-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.