Pannenweg 313, oprichten (medisch onderzoekscentrum met laboratoriumfaciliteiten) van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2017017)

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Pannenweg 313, oprichten (medisch onderzoekscentrum met laboratoriumfaciliteiten) van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2017017)

Pannenweg 313, oprichten (medisch onderzoekscentrum met laboratoriumfaciliteiten) van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2017017)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 18-05-2017
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031RK313

Onder download vindt u ter informatie het meldingsformulier.

Te downloaden: