Pannenweg 222

Pannenweg 222

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 22-12-2016
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Ontwerpbestemmingsplan Pannenweg 222. Het plan betreft een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Pannenweg-Oost. De herziening heeft als doel om de woonbestemming die nu van toepassing is op een gedeelte van het perceel Pannenweg 222 en het perceel Rijksweg-Zuid 18E/20 om te zetten in een bedrijfsbestemming. Hiermee komt tevens de zonering rondom deze percelen te vervallen.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 23 december 2016 t/m 2 februari 2017, bij de infobalie of op afspraak. Het plan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de inzageperiode kan iedereen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad. Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met Mariƫlle Houtappels van het team Samenleving, telefoonnummer (0495) 677 111.