Overzicht klachten

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Overzicht klachten

Overzicht klachten

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 20-12-2018

Als u niet tevreden bent met de wijze waarop de gemeente zich tegenover u heeft gedragen, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen. De gemeente Nederweert ziet elke klacht als een kans om van te leren. Hierbij informeren wij u over de schriftelijke klachten die wij in 2018 ontvingen.

1.
Datum: 17 januari 2018                                                                       
Klager: inwoner Heythuysen
Klacht: geen reactie ontvangen op e-mails over verwijderen groenhaag bij Jong Nederland Leveroy.
Afdoening: informeel telefonisch opgelost door het alsnog aanplanten van een groenhaag.

2.
Datum: 22 januari 2018
Klager: inwoner Nederweert
Klacht: niet voldoende gestrooid op fietspad bij Randweg West. Hierdoor is mevrouw gevallen en heeft ze haar arm gebroken.
Afdoening: informeel telefonisch opgelost door het tonen van medeleven en door aan te geven dat zij de gemeente aansprakelijk kan stellen.

3.
Datum: 26 april 2018
Klager: inwoner Nederweert
Klacht: paspoort lag niet klaar op de afgesproken dag.
Afdoening: informeel per e-mail opgelost door middel van het aanbieden van excuses en aangegeven dat klacht besproken wordt met het betrokken team om niveau van dienstverlening op peil te houden.

4.
Datum: 27 juni 2018
Klager: inwoner Utrecht namens diens moeder uit Nederweert
Klacht: onduidelijke informatie over het ophalen van grofvuil.
Afdoening: informeel per e-mail opgelost door het aanbieden van excuses en aangegeven dat klacht besproken wordt met het betrokken team om niveau van dienstverlening op peil te houden.

5.
Datum: 28 augustus 2018
Klager: inwoner Nederweert
Klacht: niet tijdig ontvangen bijstandsuitkering.
Afdoening: opgelost via een brief waarin is uitgelegd dat gemeente niet zorgvuldiger had kunnen handelen dan dat zij gedaan heeft.

6.
Datum: 20 september 2018
Klager: inwoner Nederweert
Klacht: slechte communicatie over leerlingenvervoer zoon.
Afdoening: opgelost via een brief waarin is aangegeven dat de betrokken persoon in kwestie niet werkzaam is voor de gemeente Nederweert. Excuses aangeboden en een goede oplossing verzorgd voor het leerlingenvervoer van haar zoon.

7.
Datum: 21 september 2018
Klager: inwoner Ospel
Klacht: afspraak niet nagekomen door gemeentewerf in verband met het ophalen van een verkeersbord.
Afdoening: opgelost via een brief waarin excuses zijn aangeboden en is aangegeven dat klacht besproken wordt met het betrokken team om niveau van dienstverlening op peil te houden.

8.
Datum: 21 oktober 2018
Klager: inwoner Nederweert
Klacht: gemeente gaat niet op een correcte manier om met klanten van Vluchtelingenwerk.
Afdoening: opgelost via een brief waarin excuses zijn aangeboden maar waarin ook staat uitgelegd dat de gemeente een zekere onderzoeksplicht heeft bij het toekennen van uitkeringen.

9.
Datum: 5 november 2018
Klager: inwoner Nederweert
Klacht: klacht en vragen over het spuiten van bestrijdingsmiddelen op bomen in zijn straat.
Afdoening: opgelost via brief waarin excuses zijn gemaakt voor late afhandeling. Vragen alsnog beantwoord en een gedetailleerde beschrijving van het bestrijdingsmiddel meegezonden.

Mondeling of schriftelijk indienen
Een klacht kunt u schriftelijk indienen. Een schriftelijke klacht moet voorzien zijn van uw naam, adres, handtekening en omschrijving van de gedraging waartegen u de klacht indient.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van onze gemeente, Loes Janssen, tel. (0495) 677111, e-mail: l.janssen@nederweert.nl.