Ospel, organiseren Tour D’Oospel op 2 en 3 augustus 2019

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen tijdelijke > Ospel, organiseren Tour D’Oospel op 2 en 3 augustus 2019

Ospel, organiseren Tour D’Oospel op 2 en 3 augustus 2019

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 13-06-2019

Van woensdag 31 juli om 08.00 uur t/m maandag 5 augustus om 20.00 uur:

  • Afsluiten van Aerthijsplein voor alle verkeer behalve voor voetgangers. De weg Aerthijsplein wordt in deze periode indien nodig afgesloten.

Op zaterdag 3 augustus van 11.00 uur tot 22.00 uur (of zoveel korter of langer dan strikt noodzakelijk is):

  • Afsluiten van wegen van het parcours voor alle verkeer behalve voor voetgangers: Onze Lieve Vrouwestraat tussen Reijndersweg en Hennesweg; Hennesweg tussen O.L. Vrouwestraat en Lemmenhoek; Lemmenhoek; Waatskamp tussen Lemmenhoek en Reijndersweg; Reijndersweg.

Op zaterdag 3 augustus tussen 11.00 en 22.00 uur:

  • Instellen van dubbelzijdig parkeerverbod voor de Ketelaarsweg.

Tijdens de wedstrijden worden verkeersregelaars ingezet tussen 11.00 uur en 22.00 uur ter hoogte van de kruisingen: hoek O.L. Vrouwestraat-Hennesweg; hoek Hennesweg-Lemmenhoek; hoek Waatskamp-Reijndersweg; hoek Reijndersweg-O.L. Vrouwestraat. De organisatie zorgt voor aanvullende parkeermogelijkheid op het veld naast molen De Korenbloem (op de hoek Stad/Korenbloemstraat). Het verkeer zal met borden worden omgeleid vanaf Klaarstraat naar Ketelaarsweg, Stad, Korenbloemstraat, Klaproosstraat naar Lochtstraat en vice versa. De bus rijdt de omleidingsroute zoals tijdens Ospel kermis.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 14 juni t/m 25 juli 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Een digitaal bezwaarschrift kan worden ingediend via het formulier op www.nederweert.nl. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek doet u schriftelijk bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de vermelde site voor de precieze voorwaarden.
Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Bellen kan ook met Winand Bijlmakers van het team Samenleving Fysiek.