Ospel kermis van vrijdag 23 juni tot en met dinsdag 27 juni 2017

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen tijdelijke > Ospel kermis van vrijdag 23 juni tot en met dinsdag 27 juni 2017

Ospel kermis van vrijdag 23 juni tot en met dinsdag 27 juni 2017

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 18-05-2017
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

In Ospel is de kermis van vrijdag 23 juni tot en met dinsdag 27 juni 2017. Omdat de kermis op vrijdag start en omdat we al enige jaren een andere omleidingsroute toepassen is het nodig het permanente verkeersbesluit van 2009 op enkele plaatsen aan te passen.
De Onze Lieve Vrouwestraat tussen de kerk en het Aerthijsplein wordt afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers van woensdag voor de kermis 16.00 uur tot kermiszaterdag 16.00 uur;
De Onze Lieve Vrouwestraat tussen de kerk en de Reijndersweg wordt afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers op vrijdag voor de kermis tussen 20.00 en 01.00 uur.
Vanwege de gewijzigde omleidingsroute is een aantal parkeerverboden niet meer nodig.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 19 mei t/m 29 juni 2017, bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften op de wijzigingen is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Roermond. U kunt dit ook digitaal doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie mag u bellen met de heer W. Bijlmakers van de afdeling Dienstverlening.

Deze veranderingen resulteren in de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de kermisdagen en de periode van opbouw en afbreken van de attracties:

1.    a.     van woensdag voor de kermis 16.00 uur tot en met woensdag na de kermis 16.00 uur afsluiten voor alle verkeer behalve voetgangers:
              -  Aerthijsplein;
              -  Onze Lieve Vrouwestraat, ter hoogte van het Aerthijsplein tot aan de kerk;
       b.     afsluiten voor alle verkeer behalve voetgangers kermisvrijdag van 20.00 uur tot 01.00 uur; kermiszaterdag van 16.00 uur tot kermisdinsdag om 03.00 uur en van kermisdinsdag om 14.00 uur tot woensdag na de kermis om 3.00 uur (of zoveel korter als mogelijk of langer als nodig is):
              -  Onze Lieve Vrouwestraat, wegvak Aerthijsplein - Reijndersweg;

Ter hoogte van Van den Boom schoenen wordt de weg afgesloten door middel van betonnen blokken (fysieke afsluiting).
2.    van woensdag voor de kermis tot en met woensdag na de kermis een parkeerverbod in te stellen voor de navolgende wegen/weggedeelten:
              -  noordzijde van de Waatskamp, wegvak Lemmenhoek - Reijndersweg;
              -  de zuidzijde van de Waatskamp, over een lengte van 80 meter ten westen van de Reijnders­weg;
              -  noordzijde van de Lemmenhoek, wegvak Pastoor Vullersstraat - Hennesweg;
              -  de westzijde van de Lemmenhoek, wegvak Waatskamp - Pastoor Vullers­straat;
              -  de zuidzijde van de Lemmenhoek, over een lengte van 25 meter ten oosten van de Hennes­weg;
              -  de oostzijde van de Hennesweg, wegvak Pastoor Vullersstraat - Onze Lieve Vrouwe­straat;
              -  beide zijden van de Reijndersweg;

3.    van woensdag voor de kermis tot en met woensdag na de kermis een inhaalverbod en een snelheidsbeperking tot 30 km. in te stellen voor de navolgende weggedeelten:
              - een gedeelte van het wegvak van de Klaarstraat, tussen Ketelaarsweg en Klaarstraatzijweg;
              - Lochtstraat, wegvak Reijndersweg - Verreussellaan.