Ospel, kermis van vrijdag 21 t/m dinsdag 25 juni 2019

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen tijdelijke > Ospel, kermis van vrijdag 21 t/m dinsdag 25 juni 2019

Ospel, kermis van vrijdag 21 t/m dinsdag 25 juni 2019

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 02-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035

Ospel, kermis van vrijdag 21 t/m dinsdag 25 juni 2019. Omdat de kermis op vrijdag start en omdat we al enige jaren een andere omleidingsroute toepassen, is het nodig om het permanente verkeersbesluit van 2009 op enkele plaatsen aan te passen.

 • Afsluiten voor alle verkeer behalve voetgangers van de Onze Lieve Vrouwestraat tussen de kerk en het Aerthijsplein van woensdag voor de kermis 16.00 uur tot kermiszaterdag 16.00 uur
 • Afsluiten voor alle verkeer behalve voetgangers van de Onze Lieve Vrouwestraat tussen de kerk en de Reijndersweg op vrijdag voor de kermis tussen 18.00 en 01.00 uur.
 • Vanwege de gewijzigde omleidingsroute is een aantal parkeerverboden niet meer nodig.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 3 mei t/m 13 juni 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via het formulier op www.nederweert.nl. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek doet u schriftelijk bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op vermelde site voor de precieze voorwaarden. Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met Winand Bijlmakers van het team Samenleving Fysiek.

Deze veranderingen resulteren in de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de kermisdagen en de periode van het opbouwen en afbreken van de attracties:

1. a. afsluiten voor alle verkeer behalve voetgangers van woensdag voor de kermis 16.00 uur tot en met woensdag na de kermis 16.00 uur:
        - Aerthijsplein;
        - Onze Lieve Vrouwestraat, ter hoogte van het Aerthijsplein tot aan de kerk

    b. afsluiten voor alle verkeer behalve voetgangers op kermisvrijdag van 18.00 uur tot 01.00 uur; kermiszaterdag van 15.00 uur tot kermisdinsdag om 03.00 uur en van kermisdinsdag om 14.00 uur tot woensdag na de kermis om 03.00 uur (of zoveel korter of langer dan strikt nodig is):
        - Onze Lieve Vrouwestraat, wegvak Aerthijsplein – Reijndersweg

Ter hoogte van Van den Boom schoenen wordt de weg afgesloten met betonnen blokken.

2.    instellen van een parkeerverbod van woensdag voor de kermis tot en met woensdag na de kermis voor de wegen/weggedeelten:

 • noordzijde van de Waatskamp, wegvak Lemmenhoek - Reijndersweg
 • zuidzijde van de Waatskamp, over een lengte van 80 meter ten westen van de Reijnders­weg
 • noordzijde van de Lemmenhoek, wegvak Pastoor Vullersstraat - Hennesweg
 • westzijde van de Lemmenhoek, wegvak Waatskamp - Pastoor Vullers­straat
 • zuidzijde van de Lemmenhoek, over een lengte van 25 meter ten oosten van de Hennesweg
 • oostzijde van de Hennesweg, wegvak Pastoor Vullersstraat - Onze Lieve Vrouwestraat
 • beide zijden van de Reijndersweg

3.    instellen van een inhaalverbod en een snelheidsbeperking tot 30 km per uur van woensdag voor de kermis tot en met woensdag na de kermis voor de wegen/wegggedeelten:

 • een gedeelte van het wegvak van de Klaarstraat, tussen Ketelaarsweg en Klaarstraatzijweg
 • Lochtstraat, wegvak Reijndersweg - Verreussellaan