Opschortingsbesluit onder voorwaarden

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Opschortingsbesluit onder voorwaarden

Opschortingsbesluit onder voorwaarden

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 25-04-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 april 2019 een opschortingsbesluit onder voorwaarden genomen. Dit besluit houdt in dat het agrarisch gebruik van de betreffende gronden van betrokkene, vooruitlopend op een bestemmingsplanwijziging ter legalisatie, wordt toegestaan gedurende de periode april-oktober 2019. Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt en een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loes Janssen van het team AJBZ.