Ontwerpbeleidsregel Omgekeerde werking: woon- en leefklimaat 3e herziening

Home > Bekendmakingen > Beleidsregels > Ontwerpbeleidsregel Omgekeerde werking: woon- en leefklimaat 3e herziening

Ontwerpbeleidsregel Omgekeerde werking: woon- en leefklimaat 3e herziening

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 13-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders hebben op 10 december 2019 de beleidsregel ‘Omgekeerde werking: woon- en leefklimaat 2e herziening’ gewijzigd. De wijziging gaat over gezondheidseffecten van het verblijven bij geitenhouderijen. Het gaat nog om een ontwerpwijziging, niet om een definitief besluit.

Van vrijdag 13 december 2019 t/m donderdag 23 januari 2020 ligt het ontwerpbeleid ter inzage bij de infobalie van het gemeentehuis. De stukken kunnen tijdens de reguliere openingstijden worden ingezien.

Het ontwerpbeleid kunt u ook onderstaand raadplegen. Gedurende de inzageperiode kan iedereen op het ontwerpbeleid schriftelijk dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 2728, 6030 AA in Nederweert. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Esther van der Linden van het team Samenleving, telefoonnummer (0495) 677111.