Ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Kerkstraat 39, Nederweert, gemeente Nederweert

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan partiële herziening > Ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Kerkstraat 39, Nederweert, gemeente Nederweert

Ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Kerkstraat 39, Nederweert, gemeente Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 25-03-2016

Ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Kerkstraat 39, Nederweert, gemeente Nederweert. Voor de locatie Kerkstraat 39 in Nederweert is een ontwerp partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Centrum Nederweert’ ter inzage gelegd voor het repareren van dit bestemmingsplan en het aanpassen van de maximum toegestane goot- en bouwhoogte op het achterste deel  van het perceel (partiële herziening Kerkstraat 39).

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 25 maart t/m 6 mei 2016, bij de infobalie of op afspraak. Daarnaast is het plan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij de gemeenteraad, Postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Op onze website vindt u meer informatie over de procedure. Bellen mag ook met mevrouw E. van der Linden van het team Samenleving.