Ontwerp Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029

Home > Bekendmakingen > Beleidsregels > Ontwerp Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029

Ontwerp Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 19-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders hebben op 17 december 2019 de Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 en de bijbehorende Bodemkwaliteitskaart en Bodemfunctieklassenkaart in ontwerp vastgesteld.

De gemeenten in de regio hebben gezamenlijk een Nota bodembeheer en bijbehorende Bodemkwaliteitskaart en Bodemfunctieklassenkaart opgesteld. De nota stelt een kader voor het duurzaam en efficiƫnt hergebruik van grond binnen de regio en het zorgt voor een eenduidig bodembeleid in de regio.

Van vrijdag 20 december 2019 t/m donderdag 30 januari 2020 ligt het ontwerpbeleid ter inzage bij de infobalie van het gemeentehuis. U kunt dit beleid ook onderstaand raadplegen. Gedurende de inzageperiode kan iedereen op het ontwerpbeleid schriftelijk dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 2728, 6030 AA in Nederweert. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Wendy Janssen van het team Ruimte en Wonen, telefoonnummer (0495) 677 111.

Te downloaden: