Ontwerp Beleid planologische kruimelgevallen onder de Wabo, 2019

Home > Bekendmakingen > Beleidsregels > Ontwerp Beleid planologische kruimelgevallen onder de Wabo, 2019

Ontwerp Beleid planologische kruimelgevallen onder de Wabo, 2019

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 06-06-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 april 2019 besloten in ontwerp in te stemmen met het Beleid planologische kruimelgevallen onder de Wabo, 2019 (kruimelbeleid), dit onder voorwaarde dat de gemeenteraad eerst de Nota huisvesting arbeidsmigranten Nederweert van 2010 intrekt. De gemeenteraad heeft dit op 28 mei 2019 gedaan.

De ontwerpbeleidsregel ligt zes weken ter inzage bij de infobalie van het gemeentehuis en is digitaal raadpleegbaar op onze website, van 14 juni t/m 25 juli 2019. In deze periode kunnen belanghebbenden mondeling dan wel schriftelijk zienswijzen indienen. De beleidsregel is een aanpassing van het bestaande Beleid planologische gevallen kruimelgevallen onder de Wabo, 2018. Naar aanleiding van praktijkgevallen die gaan over kleinere woonvormen is het kruimelbeleid op punten aangepast, zodat ze een goed basisniveau van huisvestingsvormen kan borgen. Dit kruimelbeleid vervangt de eerdergenoemde nota totdat nader beleid op basis van onderzoek door de provinciale taskforce arbeidsmigranten is voltooid.

Voor meer informatie of om een afspraak te maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze, kunt u contact opnemen met Esther van der Linden van het team Samenleving fysiek.

Te downloaden: