Ondermandaten

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Ondermandaten

Ondermandaten

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 23-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Het afdelingshoofd Bedrijfsvoering, het afdelingshoofd Dienstverlening en de gemeentesecretaris hebben besloten, gelet op het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Nederweert 2016 en de Budgethoudersregeling Nederweert 2019, de ondermandaatbesluiten aan teamleider c.q. teamcoƶrdinator aan te passen.

Het afdelingshoofd Bedrijfsvoering heeft besloten, gelet op het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Nederweert 2016 en de Budgethoudersregeling Nederweert 2019, ondermandaat te verlenen aan de medewerkers van het team Financiƫn.

Het afdelingshoofd Bedrijfsvoering en het afdelingshoofd Dienstverlening hebben besloten, gelet op het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Nederweert 2016, het ondermandaat aan te passen dat is verstrekt aan de bagbeheerder en de aangewezen ambtenaren voor de uitvoering van de Wet bag.

De besluiten zijn op afspraak in te zien bij het team AJBZ, tel. (0495) 677111.