Ommelpad 9, veranderen pluimveehouderij

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Ommelpad 9, veranderen pluimveehouderij

Ommelpad 9, veranderen pluimveehouderij

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 21-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031ND9

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.