Ommelpad 9, veranderen pluimveehouderij (OBM beperkte milieutoets) (OV 20190014) (22-01-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Ommelpad 9, veranderen pluimveehouderij (OBM beperkte milieutoets) (OV 20190014) (22-01-2019)

Ommelpad 9, veranderen pluimveehouderij (OBM beperkte milieutoets) (OV 20190014) (22-01-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 24-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031ND9

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: