Ommelpad 16, varkenshouderij, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019051)

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Ommelpad 16, varkenshouderij, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019051)

Ommelpad 16, varkenshouderij, veranderen van een inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is (MM 2019051)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 06-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035PC16

Onder download vindt u ons besluit met de bijbehorende stukken met uitzondering van de bijlage melding activiteitenbesluit en aanvraag, overzicht maatregelen en het activiteitenbesluit. Deze kunt u op afspraak in het gemeentehuis inzien.