Omkeren rijrichting gedeelte Burg. Hobusstraat en tweerichtingen gedeelte Kerkstraat

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen voorgenomen permanente > Omkeren rijrichting gedeelte Burg. Hobusstraat en tweerichtingen gedeelte Kerkstraat

Omkeren rijrichting gedeelte Burg. Hobusstraat en tweerichtingen gedeelte Kerkstraat

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 22-12-2016
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders zijn van plan (om in een gedeelte van de Burgemeester Hobusstraat in Nederweert het eenrichtingsverkeer te wijzigen/om te draaien. Dit zijn de gedeelten Burgemeester Hobusstraat nabij pand Kerkstraat 33 en tussen de panden Kerkstraat 19 en 21. Het inrijden is toegestaan vanuit de Burgemeester Hobusstraat richting Kerkstraat. Fietsers en bromfietsers zijn uitgezonderd; voor hen blijft tweerichtingsverkeer toegestaan. Verder zijn burgemeester en wethouders van plan een gedeelte van de Kerkstraat tussen de Burg. Greijmansstraat/Kapelaniestraat en de Paulus Holtenstraat tweerichtingsverkeer in te stellen.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 23 december 2016 t/m 2 februari 2017, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij het team Samenleving. Voor meer informatie kunt u ook bellen met Winand Bijlmakers van bovenstaand team, telefoonnummer (0495) 677 111.