Omkeren rijrichting Brugstraat

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen voorgenomen permanente > Omkeren rijrichting Brugstraat

Omkeren rijrichting Brugstraat

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 22-12-2016
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders zijn van plan ( om in de Brugstraat in Nederweert het eenrichtingsverkeer te wijzigen/om te draaien. Daarbij is het inrijden links- en rechtsaf vanaf de N266 mogelijk alsook voor het verkeer dat vanaf Brug 15 komt. Een uitzondering is gemaakt voor fietsers en bromfietsers (onderbord OB54). Voor fietsers en bromfietsers blijft het tweerichtingsverkeer gehandhaafd. Deze maatregel is alleen dan mogelijk als in de verkeersregelinstallatie (VRI) bij Brug 15 in de praktijk de nieuwe gewenste verkeerssituatie kan worden ingepast. Deze maatregel wordt uitgevoerd door het plaatsen van borden volgens model C02 en C03 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990).

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 23 december 2016 t/m 2 februari 2017, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij het team Samenleving. Voor meer informatie kunt u ook bellen met Winand Bijlmakers van bovenstaand team, telefoonnummer (0495) 677 111.