Nieuwstraat 21, pluimveehouderij, intrekken omgevingsvergunning (IU 20190007)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning ingetrokken (uitgebreid) > Nieuwstraat 21, pluimveehouderij, intrekken omgevingsvergunning (IU 20190007)

Nieuwstraat 21, pluimveehouderij, intrekken omgevingsvergunning (IU 20190007)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 21-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035PB21

Geen zienswijzen ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit is niet gewijzigd ten opzichte van ontwerpbesluit.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 22 maart t/m 2 mei 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het instellen van beroep is vanaf de dag na terinzagelegging t/m 3 mei 2019 mogelijk voor belanghebbenden bij de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische andtekening (DigiD). Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen.

Onder download vindt u ter informatie het intrekkingsverzoek en het besluit. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.