Nieuwstraat 21, intrekking van U1 20150148 (veranderen pluimveehouderij) (IU 20190007)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende (regulier) > Nieuwstraat 21, intrekking van U1 20150148 (veranderen pluimveehouderij) (IU 20190007)

Nieuwstraat 21, intrekking van U1 20150148 (veranderen pluimveehouderij) (IU 20190007)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 31-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035PB21

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 1 februari t/m 14 maart 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij het team Ruimte en Wonen. Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van bovenstaand team.

Onder download vindt u ter informatie de bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0495) 677 111.

Te downloaden: