Nieuwstraat 21, bouwen eierautomaat (milieuneutrale melding) (OV 20190116) (18-07-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Nieuwstraat 21, bouwen eierautomaat (milieuneutrale melding) (OV 20190116) (18-07-2019)

Nieuwstraat 21, bouwen eierautomaat (milieuneutrale melding) (OV 20190116) (18-07-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 25-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035PB21

De aanvraag zonder bijlage is op de website te downloaden. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: