Nieuwe bouwkostenindicator

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Nieuwe bouwkostenindicator

Nieuwe bouwkostenindicator

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 23-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 april 2019 de nieuwe bouwkostenindicator 2019 vastgesteld. Hierin zijn de normen per bouwcategorie opgenomen die de gemeente gebruikt voor het bepalen van de bouwkosten bij een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Onder bouwkosten wordt  verstaan: de kosten exclusief btw, berekend overeenkomstig de inhoud of oppervlakte van het bouwwerk, vermenigvuldigd met de door het college vastgestelde genormeerde eenheidsprijs per type bouwwerk. De bouwkostenindicator staat op de website van de gemeente.