Nieuwe baan ongenummerd, tijdelijk gronddepot (OV 20200095) (24-06-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Nieuwe baan ongenummerd, tijdelijk gronddepot (OV 20200095) (24-06-2020)

Nieuwe baan ongenummerd, tijdelijk gronddepot (OV 20200095) (24-06-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 02-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien dan kunt u een afspraak maken via de klantenbalie.

Te downloaden: