Nieuwe baan ongenummerd, ophogen percelen (OV 20190144) (30-09-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Nieuwe baan ongenummerd, ophogen percelen (OV 20190144) (30-09-2019)

Nieuwe baan ongenummerd, ophogen percelen (OV 20190144) (30-09-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 10-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien dan kunt u een afspraak maken via de klantenbalie.

Te downloaden: