Nederweert, organiseren van koopzondag in centrum op zondag 7 april 2019

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen tijdelijke > Nederweert, organiseren van koopzondag in centrum op zondag 7 april 2019

Nederweert, organiseren van koopzondag in centrum op zondag 7 april 2019

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 07-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Nederweert, organiseren van koopzondag in centrum op zondag 7 april 2019 door Ondernemersvereniging Nederweert. Daarom zijn op 7 april een aantal verkeersmaatregelen nodig. De maatregelen op 7 april duren van 09.00 tot 19.00 uur of zoveel korter of langer als nodig is.

  • Afsluiten voor alle verkeer behalve voetgangers: Kerkstraat tussen de Brugstraat en de kerk en tussen de kerk en de Burg. Vullersstraat; verbindingspad voor voetgangers en (brom-)fietsen van de Burg. Hobusstraat naar de Kerkstraat tussen huisnummers 13 en 15; Burg. Hobusstraat van de parkeerplaats bij de Emte naar de Kerkstraat; het verbindingspad tussen de Schoolstraat en de Kerkstraat (langs de kerk); Lambertushof tussen de parkeerplaatsen bij Jan Linders en de Kerkstraat; Lindanusstraat; St. Lambertusstraat tussen ingang parkeerplaats Jumbo en Brugstraat; de Brugstraat.
  • Opheffen van Paulus Holtenstraat tussen het Burg. Spiertzplein en de Kerkstraat voor de doorgang van aanwonenden.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 8 maart t/m 18 april 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Een digitaal bezwaarschrift moet worden ingediend via het formulier op www.nederweert.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek doet u schriftelijk bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op vermelde site voor de precieze voorwaarden.
Meer informatie over de procedure. Bellen kan ook met Winand Bijlmakers van het team Samenleving Fysiek.