Nederweert, organiseren Raadpop door Stichting Raadpop Nederweert op 4, 5 en 6 juli 2019

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen tijdelijke > Nederweert, organiseren Raadpop door Stichting Raadpop Nederweert op 4, 5 en 6 juli 2019

Nederweert, organiseren Raadpop door Stichting Raadpop Nederweert op 4, 5 en 6 juli 2019

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 16-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Nederweert, organiseren Raadpop door Stichting Raadpop Nederweert op 4, 5 en 6 juli 2019. Daarom zijn een aantal verkeersmaatregelen nodig.

Op woensdag 3 juli vanaf 14.00 uur start de opbouw op het Raadhuisplein. Het plein blijft afgesloten tot maandag 8 juli om 18.00 uur.

Op donderdag 4 juli van 17.00 uur tot 01.30 uur, op vrijdag 5 juli van 17.00 tot 01.30 uur en op zaterdag 6 juli van 13.00 tot 01.30 uur wordt de Geenestraat tussen de Lindenstraat en de Loverstraat afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Verder sluiten we de Burg. Hobusstraat, het gedeelte aan de achterzijde van de (voormalige) Rabobank, af. Als het nodig is, wordt een gedeelte van de parkeerplaats aan de Burg. Hobusstraat afgesloten. Het parkeerterrein Loverstraat wordt gedeeltelijk met linten afgesloten om een fietsenstalling in te richten als daarvoor noodzaak is.

Op donderdag 4 juli van 13.00 uur t/m maandag 8 juli om 18.00 uur wordt een dubbelzijdig parkeerverbod ingesteld voor de Paulus Holtenstraat, tussen de Loverstraat en de Florastraat. Er wordt een enkelzijdig parkeerverbod ingesteld voor de westzijde van de Florastraat, tussen de Paulus Holtenstraat en de Eikenstraat (uitgezonderd ter hoogte van basisschool De Bongerd, hier is een stopverbod geldig); de zuidzijde van de Eikenstraat tussen de Florastraat en de Lindenstraat; en de wisselende zijden van de Acaciastraat wegens de aangepaste route voor de bussen. De benodigde inzet van erkende verkeersregelaars is nodig ter hoogte van de afsluiting in de Geenestraat. Als het nodig is, wordt gebruikgemaakt van de parkeervoorziening bij Sportcentrum De Bengele.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 17 mei t/m 27 juni 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via het formulier op www.nederweert.nl. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek doet u schriftelijk bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met Winand Bijlmakers van het team Samenleving Fysiek.