Nederweert-Eind, organiseren van een schuttersfeest door Schuttersgilde St. Lucie op 22 en 23 juni 2019

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen tijdelijke > Nederweert-Eind, organiseren van een schuttersfeest door Schuttersgilde St. Lucie op 22 en 23 juni 2019

Nederweert-Eind, organiseren van een schuttersfeest door Schuttersgilde St. Lucie op 22 en 23 juni 2019

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 16-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031, 6034, 6035, 6093

Nederweert-Eind, organiseren van een schuttersfeest door Schuttersgilde St. Lucie op 22 en 23 juni 2019. Daarom wordt de Steutenweg tussen Vuursteen en de Kruisstraat afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. De afsluiting op 22 juni duurt van 13.00 uur tot 23.00 uur, of zoveel korter of langer dan strikt nodig is. De afsluiting op 23 juni duurt van 09.00 uur tot 23.00 uur, of zoveel korter of langer dan strikt nodig is.

Tijdens de optocht van de schutterijen op zondag 23 juni tussen 13.00 en 15.00 uur (of zoveel korter of langer dan strikt nodig is) zijn de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers: Steutenweg; Loyenbos; Sint Gerardusstraat; Pastoor Maesplein; Pastoor Brandstraat; Rendierenlaan; Ahrensburgerstraat; Pijlspits; Kringgreppel; Kruisstraat.

De organisatie informeert de aanwonenden van de optochtroute over de afsluiting en vraagt hen om geen auto’s op de optochtroute te plaatsen.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 17 mei t/m 27 juni 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via het formulier op www.nederweert.nl. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek doet u schriftelijk bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met Winand Bijlmakers van het team Samenleving Fysiek.