Naamgeving openbare ruimte

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Naamgeving openbare ruimte

Naamgeving openbare ruimte

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluitenlijst
Publicatiedatum: 23-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders hebben op 7 mei 2019 besloten tot vaststelling van nieuwe namen van de openbare ruimten in zes gebieden, in overeenstemming met het advies van de straatnamencommissie.
Onderstaand de vastgestelde namen.

Voor de uitbreiding van nieuwe openbare ruimten in bestemmingsplan Hoebenakker-Salmespad: Hoefsmid, Sluiswachter Akkerplas en Akkerzicht. De bestaande openbare ruimten die uitgebreid worden, zijn Scheper en Mandenmaker. De bestaande openbare ruimten die worden aangepast, zijn Tinnegieter en Leerlooier.

Voor de uitbreiding van nieuwe openbare ruimten in bestemmingsplan Leiverse Velden voor de eerder met de gemeenschapsraad Leveroy overeengekomen namen Tarwe en Spelt. De bestaande openbare ruimten die uitgebreid worden, zijn Gerst en het voetpad Vlas.

Door een wijziging in type woningen in bestemmingsplan Merenveld langs de Maximastraat, werden kavels ingekort. Hierdoor is er een strook ontstaan tussen de kavels en het voormalige zwembad. Deze strook is nu semi-verhard en wordt door de aanwonenden gebruikt voor de toegang tot hun percelen aan de achterzijde. Deze openbare ruimte krijgt de naam Achterum.

Voor de inbreiding in het gebied Pastoor Vullersstraat-Onze Lieve Vrouwestraat is gekozen voor de naam Tempelshof. Een onderbord moet duidelijkheid geven over de benaming. De commissie adviseert de volgende tekst en B&W heeft conform besloten: Locatie van een door Pierre van den Boom (‘Tempels Pjaer’) in 1928 gestichte smederij.

Voor ontkoppeling van het regenwater in bestemmingsplan Merenveld werd het gebied tussen het plan Merenveld en de Zuid-Willemsvaart ingericht met grote wadi’s. Er is nu een recreatief park met diverse thema’s aangelegd. De enthousiaste werkgroep bedacht de naam De Heerlijckheid, zich niet realiserend dat voor deze openbare ruimte al de namen Rochushof, Julianastraat, Kanaaldijk en 23 officiële adressen zijn geregistreerd. Het is niet wenselijk om de bewoners aan de Rochushof te vernummeren. Het niet kiezen voor de naam De Heerlijckheid, is eveneens geen optie, omdat de naam al zoveel gebruikt is bij publicaties dat deze in het dagelijks gebruik zal voortleven. Als oplossing wordt ervoor gekozen om het gebied Rochushof te verkleinen tot het fietspad en aangrenzend gebied aan de St. Rochusstraat, waardoor niet vernummerd hoeft te worden. De commissie is wel van mening dat de schrijfwijze duidelijker en moderner moet en adviseert daarom om dit openbare gebied De Heerlijkheid te noemen. Burgemeester en wethouders hebben besloten dit advies te volgen.