Montgomerystraat 39 en 41, bouwen carport (OV 20190073) (24-04-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Montgomerystraat 39 en 41, bouwen carport (OV 20190073) (24-04-2019)

Montgomerystraat 39 en 41, bouwen carport (OV 20190073) (24-04-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 02-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031JE39, 6031JE41

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: