Molenweg Nederweert, kadastraal X 441, aanleg klimaatbuffer (OV20200116) (21-07-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Molenweg Nederweert, kadastraal X 441, aanleg klimaatbuffer (OV20200116) (21-07-2020)

Molenweg Nederweert, kadastraal X 441, aanleg klimaatbuffer (OV20200116) (21-07-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 30-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het KCC, (0495) 677 111

Te downloaden: