Molenstraat 2a, veranderen van pluimveehouderij (UV 20190178)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning voorgenomen (uitgebreid) > Molenstraat 2a, veranderen van pluimveehouderij (UV 20190178)

Molenstraat 2a, veranderen van pluimveehouderij (UV 20190178)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 05-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6091NM2a

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 6 december 2019 t/m 16 januari 2020, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij het team Ruimte en Wonen. Raadpleeg de procedure voor meer informatie. Bellen kan ook met een medewerk(st)er van bovenstaand team.

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag met bijlagen.