Molenpad ongenummerd, bouwen van woning

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Molenpad ongenummerd, bouwen van woning

Molenpad ongenummerd, bouwen van woning

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 05-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.