Mildert 10 en 11

Mildert 10 en 11

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 18-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Ontwerpbestemmingsplan Nederweert, Mildert 10 en 11. Voor de locatie Mildert 10 en 11 in Nederweert is een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Het plan betreft een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert. In 2013 is een vergunning verleend om de bestaande woning Mildert 11 te verbouwen tot bijgebouw bij de woning Mildert 10 en een nieuwe woning (Mildert 11) ergens anders op het perceel te (her)bouwen. Dit bestemmingsplan regelt de juridische (planologische) vertaling van deze vergunning (NL.IMRO.0946.BPMildert1011-ON01).

U kunt de stukken van het ontwerpbestemmingsplan inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 19 juni t/m 30 juli 2020, op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u de stukken inzien bij de infobalie. Mocht de inzage bij infobalie vanwege de beperkte openstelling moeilijk zijn, dan kunt u met de gemeente bellen. We kunnen dan verdere afspraken maken om de inzage van planstukken.

Gedurende de inzageperiode kan iedereen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Raadpleeg de procedure voor meer informatie.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer Paul Tullemans van het team Ruimte en Wonen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 677 111. Met hem kunt u ook een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.