Milderspaât 1, oprichten museumgebouw

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Milderspaât 1, oprichten museumgebouw

Milderspaât 1, oprichten museumgebouw

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 21-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034PL1

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.