Milderspaât 1, oprichten museumgebouw (OV 20190020) (25-01-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Milderspaât 1, oprichten museumgebouw (OV 20190020) (25-01-2019)

Milderspaât 1, oprichten museumgebouw (OV 20190020) (25-01-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 31-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034PL1

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0495) 677 111.

Te downloaden: