Milderspaât 1, intrekken OV 20160115 (oprichten peelboerderij) (IO 20190070) (18-04-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning intrekking (regulier) > Milderspaât 1, intrekken OV 20160115 (oprichten peelboerderij) (IO 20190070) (18-04-2019)

Milderspaât 1, intrekken OV 20160115 (oprichten peelboerderij) (IO 20190070) (18-04-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 25-04-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034PL1

Onder download vindt u ter informatie het besluit. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: