Milderspaât 1, bouwen peelboerderij (OV 20190053) (10-04-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Milderspaât 1, bouwen peelboerderij (OV 20190053) (10-04-2019)

Milderspaât 1, bouwen peelboerderij (OV 20190053) (10-04-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 18-04-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034PL1

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: