Milderspaât 1, bouwen muziekpodium

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Milderspaât 1, bouwen muziekpodium

Milderspaât 1, bouwen muziekpodium

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 07-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034PL1

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.